Kam na  výlet z  Podhájskej

 

Komárno

  

Nádvorie Európy

Súbor 45 stavieb zastupujúcich krajiny

a regióny Európy, vybudované v rokoch 1999-20 00.

 

Ostrihom

(po latinsky Strigonium, po nemecky Gran, po maďarsky Esztergom)
je mesto v Maďarsku v Komárňansko-ostrihomskej župe.
Počet obyvateľov 30 122 (2006), rozloha 100,35 km2.

 

Bazilika v Ostrihome  Pohľad zo Štúrova

 

Arboretum  Mlyňany

"Zelená živá mapa sveta"
- asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

Fotogal2

 

 Topoľčianky :  mesto v okrese Zlaté Moravce, bohaté na históriu aj súčastnosť

kaštieľzubria zvernica
národný žrebčín

 

Brhlovce

Ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. V chotári obce sú lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov, v ktorých sú podzemné obydlia.

 

Nitra

 

  Najvýraznejšou a najcennejšou pamiatkou Nitry je hrad, vypínajúci sa na skalnom   vápencovom vŕšku obtekanom riekou na úpätí bájneho Zobora. 

hrad